правила клубу

ПРАВИЛА ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО КЛУБУ «ФРІСТАЙЛ»

Правила є невід’ємним додатком до Договору про надання фізкультурно-оздоровчих послуг (далі Договір), що укладається з фізичними та юридичними особами, а також групами осіб (далі – Члени Клубу).

Правила Клубу розроблені для врегулювання відносин між Членом Клубу та Клубом.
Мета Правил – встановлення чітких, довірчих відносин між Клубом та Членами Клубу.
Особи, які відвідують Клуб як Гості Членів Клубу, зобов’язані дотримуватися цих Правил в період перебування в Клубі.
Відповідальність за дотриманням Правил Гостями несе член Клубу, який запросив Гостя. Учасники корпоративного Договору (Договір із юридичною особою) мають статус Члена Клубу.
Базові послуги клубу входять у вартість клубної картки (залежно від виду картки) без додаткової оплати.

1. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ РОБОТИ КЛУБУ

1.1. Основні поняття:
1.1.1. «Клубні Карти» – види (умови) членства в Клубі, що відрізняються за вартістю, періодом дії, переліком базових послуг. Визначаються відповідно до прейскуранта на Клубні Карти, що діє на момент укладання Договору.
1.1.2. «Період дії Клубної Карти» – термін дії Клубної Карти (термін відвідування Клубу Членом Клубу) – відраховується з дати активації Клубної Карти та протягом періоду, встановленого Договором.
1.1.3. “Дата активації клубної картки” – наступний календарний день з моменту підписання та оплати договору на надання послуг.
1.1.4. «Заморозка Клубної Карти» – призупинення терміну дії Клубної Карти на певний час.
1.1.5. «Базові послуги» – послуги, що включені у вартість Клубної Карти.
1.1.6. «Додаткові послуги» – послуги, що не включені у вартість Клубної Карти та надаються на території Клубу за окрему плату відповідно до чинного прейскуранта цін на додаткові послуги Клубу.
1.1.7. «Блоки послуг» – певна кількість послуг, яку набуває Член Клубу одноразово. Вартість блоку послуг знаходиться у прямій залежності від їх кількості в блоці та визначається прейскурантом цін на додаткові послуги Клубу.
1.1.8. «Особовий рахунок» – віртуальний рахунок Члена клубу, на який зараховуються кошти, що надійшли від Члена Клубу.
1.1.9. «Графік роботи Клубу» – дні та години, в які Клуб відкритий для відвідування Членами Клубу.
1.1.10. «Групові заняття» – заняття, які проводять інструктори Клубу для Членів Клубу, тривалістю від 30 до 90 хвилин залежно від формату заняття. Регламентовані розкладом.
1.1.11. “Персональне тренування” (ПТ) – заняття з персональним тренером за індивідуальною програмою протягом 60 хв. Проводиться після повної оплати послуги та попереднього запису на рецепції клубу.
1.1.12. “Спліт-тренування” – заняття з персональним тренером для двох Членів Клубу одночасно за індивідуальною програмою протягом 60хв. Проводиться після повної оплати послуги.
1.1.13. “Спеціалізовані програми”, “Студія”, “Майстер класи” – заняття, призначені для поглибленого вивчення обраної програми. Відрізняються від групового уроку форматом проведення заняття, що включає етапи детального пояснення та відпрацювання окремих технік/елементів. Тривалість 55 хв. Проводиться за додаткову оплату.
1.1.14. «Інструктаж» – оглядово-практичне заняття з інструктором, метою якого є адаптація Члена Клубу до програм та обладнання, ознайомлення з технікою виконання вправ.
1.1.15. «Технічні перерви» – перерви в роботі Клубу в цілому, басейну, сауни, СПА салону, бару та приміщень для проведення прибирання, санітарної обробки та технічного обслуговування згідно з нормами експлуатації.
1.1.16. «Гість Клубу» – фізична особа, яка не є Членом Клубу та відвідує Клуб за разовим візитом виключно за рекомендацією Члена Клубу.
1.1.17. «Індивідуальне тренування» (персональне тренування) – це послуга, яку надає Член Клубу в тренажерному залі, в залах групових програм, в залі Східних єдиноборств, басейні, масажному кабінеті, тривалістю від 30 хвилин до 90 хвилин.
1.1.18. «Фахівець» – фахівець, який надає послугу, що перебуває у трудових відносинах із Клубом.
1.1.19. Усі поняття, зазначені у пункті 1.1. цих Правил, використані далі за текстом Правил відвідування Клубу у тому значенні, в якому вони визначені у п. 1.1.

1.2. Графік роботи Клубу.
1.2.1.Клуб відкритий для відвідування:

Будні дні: з 07:00. до 22:00.
Вихідні та святкові: з 09:00. до 21.00.
31 грудня: 6 січня: з 07:00. до 15:00
2 січня: з 09.00. до 21.00.
ВИХІДНІ ДНІ -1 січня, 7 січня та Великдень.

1.2.2. Режим роботи інструкторів та проведення групових занять із 8.00 до 21.30.
1.2.3. Гостьові відвідини здійснюються з 09:00 до 21:00.
1.2.4. З 07.00 до 09.00 та з 21.00 до 22.00 оплата послуг здійснюється лише через Особовий рахунок Члена Клубу.
1.2.5. За 50 хвилин до закриття клубу вхід заборонено. За 30 хвилин до закриття клубу необхідно залишити тренувальні зони.
1.2.6. Члени Клубу та їх гості повинні залишати Клуб не пізніше встановленого часу відвідування Клубу згідно з умовами Договору. У разі реєстрації виходу з Клубу на стійці рецепції більш ніж на 15 хвилин від встановленого часу відвідування, цей Член Клубу зобов’язаний сплатити разовий візит згідно з чинним прейскурантом.
1.2.7. Кількість технічних перерв у роботі Клубу та/або окремих його залів та приміщень, а також їх тривалість визначаються відповідно до санітарних правил та норм, а також норм технічної експлуатації.

2. РЕЄСТРАЦІЯ ЧЛЕНА КЛУБУ. ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ.

2.1. Членські договори та ідентифікація членів клубу.
2.1 1. Види Договорів (контрактів): -корпоративний (укладається Клубом з юридичними особами), -індивідуальний (укладається Клубом з фізичними особами).
2.1.2. Підписанням Договору на надання послуг Клієнт підтверджує свою згоду та прийняття основних правил та політики компанії. Після підписання Договору на надання послуг Клієнт набуває статусу «Член клубу»
2.1.3. Для укладання Договору та оформлення Клубної картки з фізичною особою необхідно надати паспорт, ксерокопія якого зберігатиметься в особистій справі Члена Клубу.
2.1.4. Для укладання Договору з фізичною особою, де Членом Клубу буде неповнолітня особа, законному представнику такої особи необхідно надати копію свідоцтва про народження.
2.1.5.Підписанням Договору на надання послуг Клієнт підтверджує, що повідомлено про внесення персональних даних до загальної Клієнтської бази клубу.
2.1.6. З метою забезпечення виконання угоди та з метою здійснення сторонами прав та зобов’язань, передбачених Договором на надання послуг, представники сторін (або Сторони) під час підписання Договору надають згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
2.1.7. Під час укладання Договору Члени Клубу зобов’язані пройти відповідну процедуру реєстрації у Клубі: заповнення даних клієнта, фотографування, отримання пластикової Клубної картки, заповнення картки клієнта про стан здоров’я.
2.1.8. Відвідування Клубу за подарунковим сертифікатом / гостьовим візитом / допускається лише за наявності документа-паспорта.
2.1.9. Членство у Клубі є персональним.
2.1.10. Клубна Карта є перепусткою в Клуб. Подається співробітнику рецепції. Клубна Карта не підлягає передачі третім особам. За відсутності Карти для відвідування Клубу пред’являється документ, що посвідчує особу (паспорт, посвідчення водія). При втраті Клубна Карта має бути відновлена на підставі письмової заяви Члена Клубу протягом 10 днів за додаткову плату відповідно до чинного прейскуранта цін Клубу.
2.1.11. При оплаті за Договором раніше 45 днів до дати відкриття наступного Договору, активація Клубної Карти здійснюється з дати, зазначеної у Договорі. За Корпоративним/Груповим Договором активація Клубної Карти здійснюється одночасно для всіх учасників Договору з дати, зазначеної в Договорі або з моменту першого відвідування одного з учасників Корпоративного/Групового Договору.
2.1.12. Член Клубу зобов’язаний зареєструвати своїх гостей на власний номер Клубної Карти, поінформувати зазначених осіб про те, що на них поширюються права та обов’язки цих Правил. Гість проходить процедуру реєстрації на рецепції Клубу, і пред’являє для цього документ, що засвідчує особу (паспорт або посвідчення водія), і підписує Правила та Політику Клубу для Гостя. За відсутності зазначених документів, Гість у Клуб не допускається.
2.1.13. Заморозка Клубної Карти оформляється на підставі письмової заяви Члена Клубу або за заявкою на сайті Клубу. Заморозка заднім числом не оформляється. Мінімальний термін заморожування – 10 днів. Загальна кількість днів заморозки визначається видом Клубної Карти та прейскурантом цін на додаткові послуги.
2.1.14. У разі настання вагітності під час дії Договору, Член Клубу має право скористатися додатковою заморозкою у зв’язку з вагітністю, тобто. призупинити (заморозити) Клубну Карту на 90 (дев’яносто) календарних днів до пологів та 90 (де-в’яносто) календарних днів після пологів при наданні довідки від лікаря.
2.1.15. Після закінчення терміну дії Договору та клубної картки, обов’язки Клубу щодо надання комплексу фізкультурно-оздоровчих послуг вважаються виконаними, послуги вважаються наданими.
2.2. Порядок використання коштів на особовому рахунку.

2.2.1. Особовий рахунок» – віртуальний рахунок Члена клубу, на який зараховуються кошти, що надійшли від Члена Клубу.
2.2.2. Член Клубу на підставі письмової заяви може визначити обмежене коло осіб – членів Клубу (членів сім’ї, прямих родичів) для спільного використання особового рахунку.
2.2.3. Сплачені з особового рахунку, але з використані у встановлені терміни додаткові послуги не повертаються, тобто. послуга вважається наданою.
2.2.4. Особовий рахунок має бути використаний у період дії Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛУБУ, ЧЛЕНА КЛУБА.

3.1. Клуб зобов’язується:
3.1.1. Надавати якісні базові та додаткові послуги.
3.1.2. Вживати своєчасних заходів щодо запобігання та врегулювання питань, пов’язаних з недостатнім рівнем якості послуг, що надаються.
3.1.3. Своєчасно інформувати Члена Клубу про зміни у структурі послуг, що надаються за Договором, та умови їх надання.
3.1.4. Забезпечувати робочий стан басейну, спортивного, сантехнічного та іншого обладнання та їх відповідність санітарним правилам та нормам.
3.1.5. Надавати Членам Клубу одну шафу в роздягальні для перевдягання.
3.1.6. Надати спеціально обладнані сейфи для зберігання цінних речей, які розташовані в зоні рецепції.
3.2. Права та обов’язки Члена Клубу.
3.2.1. При відвідуванні клубу, для отримання доступу до роздягальні, фітнес-зони, бару, а також отримання додаткових послуг, Член клубу зобов’язаний реєструвати Клубну Карту на рецепції клубу.
3.2.2. Члени Клубу зобов’язані дотримуватись та підтримувати громадський порядок та загальноприйняті норми поведінки та правила клубу, поводитися поважно по відношенню до інших відвідувачів, співробітників компанії, обслуговуючого персоналу. Не допускати дій, що утворюють небезпеку для оточуючих.
3.2.3. Верхній одяг необхідно залишати у гардеробі Клубу (з урахуванням режиму його роботи з 1 жовтня до 30 квітня). Відвідувачі, гості, які чекають на рецепції, також зобов’язані здавати верхній одяг у гардероб. Поверх вуличного взуття слід одягати бахіли.
3.3. Член Клубу має право:
3.3.1. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про роботу Клубу та послуги, що надаються Клубом.
3.3.2. На підставі письмової заяви отримати роздрук використання коштів зі свого особового рахунку.
3.3.3. Надсилати Клубу свою думку, пропозиції.
3.3.4. Одноразово змінити вид Клубної Карти шляхом доплати до дорожчого виду або категорії Клубної Карти протягом першої половини терміну дії Договору.
3.3.5. У разі настання форс-мажорних обставин (травма, тяжка хвороба), Член клубу має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання Договору, за умови надання довідки від лікаря із забороною на одержання спортивно-оздоровчих послуг. Оплачені за Клубну Карту грошові кошти повертаються за вирахуванням вартості вже наданих послуг, виходячи з середньомісячної вартості клубної картки помноженої на кількість днів, що минули з моменту початку терміну дії Клубної Карти до моменту отримання Клубом письмової заяви Члена Клубу про розірвання цього Договору, а також комісії у розмірі 250 грн.
3.3.6. Повернення коштів здійснюється у гривнях протягом 14 календарних днів з дня отримання заяви про дострокове розірвання цього Договору.
3.3.7. Член Клубу має право одноразово протягом терміну дії Договору переоформити членство на іншу особу на підставі письмової заяви. Заява розглядається Клубом протягом 14 днів із моменту отримання. Ця послуга є додатковою та оплачується згідно з прейскурантом цін на додаткові послуги.
3.4. Клуб у праві:
3.4.1. Під час проведення клубних заходів обмежити зону, призначену для тренувань, про що Члени Клубу сповіщаються не менше ніж за 24 години до проведення зазначених заходів шляхом розміщення інформації на рецепції Клубу.
3.4.2. Обмежити або припинити доступ відвідувачів до зон, де проводяться профілактичні та ремонтні роботи.
3.4.3. Змінювати графік роботи клубу в цілому або окремих його залів та приміщень у зв’язку з проведенням у Клубі спортивних заходів, за умови розміщення інформації на рецепції Клубу не менше ніж за 7 календарних днів до дати початку заходу.
3.4.4. Клуб у праві в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цих Правил, сповістивши про це Членів Клубу шляхом розміщення відповідної інформації на рецепції Клубу не менше ніж за 7 календарних днів до введення згаданих змін та доповнень.
3.4.5. У виняткових випадках /форс-мажорні обставини/Клуб має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цих Правил.
3.4.6. Змінювати розклад групових занять у Клубі.
3.4.7. Змінювати інструктора групових програм.
3.4.8. Міняти персональних тренерів та тренерів студії у разі їх хвороби, відпустки чи звільнення.
3.4.9. Надавати базові та додаткові послуги із залученням сторонніх фахівців.
3.4.10. У разі порушення Членами Клубу умов цих Правил Клуб має право переглянути умови договору, у разі систематичних порушень (3 рази) з боку Членів Клубу – припинити дію Договору в односторонньому порядку.
3.4.11. Клуб залишає за собою право відмовити у укладенні Договору особі, щодо якої Клуб має достатні підстави вважати, що оформлення такого Договору може спричинити зниження рівня безпеки та комфорту на території Клубу, а також обмеження прав, свобод та інтересів Членів Клубу.
3.4.12. Клуб має право відмовити у допуску до клубу Члену Клубу, який має заборгованість з оплати додаткових послуг.
3.5.Загальні положення:
3.5.1. При відвідуванні групових програм, східних єдиноборств, занять у тренажерному залі необхідно переодягатися у спортивний одяг та закрите взуття. Під час занять верхня частина тіла обов’язково має бути закрита.
3.5.2. Під час укладання Договору про надання фізкультурно-оздоровчих послуг Член Клубу підтверджує, що ні він, ні його неповнолітні діти не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом та повністю приймають на себе відповідальність за стан свого здоров’я та стан здоров’я своїх неповнолітніх дітей, які відвідують Клуб разом з ним.
3.5.3. Члени Клубу зобов’язані самостійно та відповідально контролювати своє власне здоров’я. За наявності гострих інфекційних та/або шкірних захворювань, а також загострення хронічних захворювань, Члени Клубу зобов’язані утриматися від відвідування Клубу.
3.5.4. За наявності ознак гострого чи хронічного, інфекційного та/або шкірного захворювань у Членів Клубу відвідування Клубу заборонено. При недотриманні цього правила Клуб залишає за собою право тимчасово усунути Члена Клубу від відвідування Клубу до повного одужання та вимагати довідки від лікаря фахівця.
3.5.5. До початку відвідування занять Клієнт зобов’язується пройти інструктаж у тренажерному залі та групових програм.
3.5.6. Для зберігання особистих речей необхідно використовувати спеціально обладнані шафи в роздягальнях, а для зберігання цінних речей – спеціально обладнані індивідуальні сейфи, які розташовані у зоні рецепції. Всім відвідувачам рекомендується уважно ставитись до особистих речей, не залишати їх без нагляду, не довіряти їх третім особам. За залишені без нагляду речі Клуб не несе відповідальності.
3.5.7. Усі знайдені біля Клубу особисті речі реєструються співробітниками рецепції в «Журналі обліку забутих і залишених речей» і зберігаються протягом 30 днів. Інформацію про забуті речі можна отримати у адміністратора рецепції.
3.5.8. Виходячи з Клубу, Клієнт повинен здавати комплект рушників, ключ від шафи в роздягальні, а також будь-які інші предмети, орендовані ним на час відвідування Клубу. У разі втрати Клубної Карти, ключа від шафи, номера від гардеробу, халата, рушників, орендованого обладнання Член Клубу зобов’язаний відшкодувати вартість загубленого відповідно до чинного прейскуранта цін.
3.5.9. З метою безпеки Клієнтів у Клубі здійснюється відеоспостереження. За безпеку особистих речей Клуб відповідальності не несе.
3.5.10. Члени Клубу зобов’язані дотримуватись правил особистої гігієни. Не використовуйте різкі парфумерні запахи
3.5.11. Члени Клубу можуть перевдягатися лише у приміщеннях роздягальні.
3.5.12. Діти віком від 6 років повинні перебувати у відповідних – жіночої чи чоловічої – роздягальнях і саунах.
3.5.13. Прийом їжі на території Клубу здійснюється у спеціально призначеному для цього місці/фітнес-барі.
3.5.14. Члени Клубу можуть користуватись послугами лише інструкторів Клубу.
3.6. Заборонено:
3.6.1. Перебувати у верхньому одязі, без бахіл поверх взуття, у зоні рецепції, тренувальних зонах клубу, роздягальнях.
3.6.2. Порушувати чистоту та порядок, використовувати у своїй промові нецензурні вирази. Якщо усвідомлені та неусвідомлені дії Члена Клубу створюють загрозу для його власного життя та/або здоров’я, а також для здоров’я та/або життя оточуючих. або суперечать загальноприйнятим нормам моралі та етики, адміністратори чи інші уповноважені співробітники клубу мають право застосувати заходи до зазначених осіб у вигляді усунення від тренувань (перебування у Клубі), видалення за межі Клубу або виклику працівників правоохоронних органів.
3.6.3. Турбувати Членів Клубу та інших відвідувачів, нав’язувати свою думку щодо тренувального процесу і тренувальних програм, давати рекомендації щодо харчування та використання дієт.
3.6.4. Вживати та розповсюджувати на території, а також прилеглих територіях Клубу алкогольні напої, медикаменти, наркотичні засоби, курити.
3.6.5. Відвідувати Клуб за наявності залишкових явищ алкогольного сп’яніння (похмільний синдром). При підозрі на наявність у Члена клубу ознак алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, а також залишкових явищ алкогольного сп’яніння (похмільний синдром) співробітники Клубу мають право застосувати заходи до зазначених осіб у вигляді усунення від тренувань та виведення за межі Клубу або виклику працівників правоохоронних органів.
3.6.6. Фото та відеозйомка у Клубі/клубу.
3.6.7. Самостійно включати та вимикати звукову, теле-, відеотехніку, комп’ютерну техніку Клубу, використовувати розетки для підключення електронних пристроїв, регулювати будь-яке інженерно-технічне обладнання.
3.6.8. Входити на територію службових та інших технічних приміщень.
3.6.9.У роздягальнях та саунах сушити та розвішувати білизну та рушники, приймати їжу.
3.6.10. Проведення персональних тренувань Членами Клубу.
3.6.11. Виносити майно/обладнання Клубу за межі залів, де знаходиться це обладнання.
3.6.12. Перебувати на території Клубу зі зброєю.
3.6.13. Приносити до Клубу легкозаймисті, вибухові речовини та боєприпаси.
3.7. Відповідальність сторін
3.7.1. За невиконання або виконання неналежним чином своїх зобов’язань, встановлених Договором та цими Правилами, Клуб та Члени Клубу несуть відповідальність відповідно до законодавства.
3.7.2. За технічні незручності, спричинені проведенням сезонних, профілактичних та аварійних робіт службами комунального господарства, Клуб відповідальності не несе.
3.7.3. Клуб не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров’ю Членів Клубу, внаслідок протиправних дій третіх осіб та/або якщо причиною завдання шкоди здоров’ю стало грубе порушення правил використання обладнання, в т.ч. спортивним, та/або правил техніки безпеки.
3.7.4. Клуб не несе відповідальності за шкоду, пов’язану з погіршенням здоров’я, якщо стан здоров’я члена Клубу погіршився внаслідок гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання.
3.7.5. Член Клубу повністю бере на себе відповідальність за стан свого здоров’я та стан здоров’я своїх неповнолітніх дітей, які відвідують Клуб разом із ним. Клуб не несе відповідальності за погіршення здоров’я Члена Клубу та травми, які стали результатом або були отримані внаслідок будь-яких занять, у тому числі занять у тренажерному залі, залах групових занять тощо.
3.7.6. Член Клубу несе солідарну відповідальність за дотримання запрошеними ним особами (Гості Клубу) цих Правил, а також за заподіяну шкоду майну Клубу у розмірі суми заподіяної шкоди. У разі неможливості виконання Гостем своєї частини зобов’язань щодо відшкодування збитків, завданих майну Клубу, відповідальність за заподіяні збитки несе Член Клубу в повному обсязі.
3.7.7. Клуб не несе відповідальності за збереження особистих речей та матеріальних цінностей Члена Клубу.
3.7.8. Адміністрація Клубу не здійснює контроль та не несе відповідальності за наявність вільних місць для особистого автотранспорту Членів Клубу на стоянці.
3.7.9. У всьому іншому, що не врегульовано Договором та цими Правилами, Клуб та Члени Клубу мають керуватись законодавством України.

4. КОМУНІКАЦІЯ МІЖ КЛІЄНТАМИ ТА АДМІНІСТРАЦІЄЮ КЛУБУ. КОНТАКТИ ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇ

4.1. Члени Клубу мають право звернутися до адміністрації Клубу з письмовою заявою. Бланк заяви знаходиться на рецепції та заповнюється відповідно до вимог (П.І.Б. Члена Клубу, № Клубної Карти, дата заповнення, № контактного телефону). Адміністрація Клубу зобов’язана розглянути заяву та проінформувати Члена Клубу про ухвалене рішення протягом 10 робочих днів з моменту надходження заяви.

5. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ СТАРТОВИМИ І ДОДАТКОВИМИ ПОСЛУГАМИ

5.1. Правила використання стартових послуг.
5.1.1. Клуб надає клієнтам стартові послуги/інструктажі за напрямами клієнтів відповідно до виду клубної картки, що регулюється додатковою угодою на клубну картку та переліком базових послуг.
5.1.2. Термін дії стартових послуг/інструктажу складає 14 днів з дати активації клубної картки. Через 14 днів послуга вважається наданою. Стартові тренування використовуються за напрямом, попереднім записом і є індивідуальними.
5.1.3. Послуга надається у повному обсязі за умови, що запізнення Члена Клубу не перевищує 15 хвилин. При запізненні Клієнта більше 15 хвилин інструктор/спеціаліст має право провести стартове тренування/інструктаж у скороченому форматі або запропонувати Члену Клубу вибрати інший час для проведення послуги.
5.2. Правила користування додатковими/індивідуальними послугами.
5.2.1. До додаткових/індивідуальних послуг належать: персональні тренування тощо, послуги СПА, консультації фахівців, спеціалізовані програми/студії тощо.
5.2.2. Попередня оплата, попередній запис, підписання угоди щодо персонального тренінгу/угоди надання послуг є необхідною умовою для надання послуги.
5.2.3. Попередній запис на додаткові/індивідуальні послуги здійснюється на рецепції клубу.
5.2.4. Член Клубу має право відмовитися від надання послуги, попередивши про це Клуб не пізніше ніж за 6 годин. Повідомити про відмову необхідно своєму фахівцю чи адміністратору рецепції. Якщо Член Клубу повідомить про скасування менш ніж за 6 годин, то Клуб має право стягнути з Члена Клубу неустойку у розмірі вартості послуги. У цьому випадку стягнення неустойки провадиться за рахунок отриманої від Члена Клубу оплати за надання послуг.
5.3. Правила використання додаткових послуг.
5.3.1. «Блоки послуг» – певна кількість послуг, що набуває Член клубу одночасно. Вартість блоку послуг знаходиться у прямій залежності від їх кількості в блоці та визначається прейскурантом цін на додаткові послуги клубу
5.3.2. Блоки послуг – мають певний термін дії та знаходяться у прямій залежності від кількості послуг у блоці: 3 послуги у блоці – термін дії кліп карти 12 днів; 5 послуг у блоці – термін дії кліп карти 20 днів; 10 послуг у блоці – термін дії кліп карти 45 днів; 30 послуг у блоці – термін дії кліп картки-95 днів. 5.3.3. Блок послуг оформляється шляхом занесення даних про послуги до кліп-картки. Кліп-картки зберігаються на рецепції клубу. Підпис клієнта кліп-карті є обов’язковою умовою при отриманні послуги.
5.3.4. Після закінчення терміну дії блоку послуг «кліп-карта» анулюється, не використані у строк послуги не переносяться на наступний термін, залишок коштів за невикористані послуги не відшкодовується.
5.3.5. Після закінчення терміну дії блоку чи закінчення терміну дії Членського Договору, за умови не продовження Договору, як і дострокового розірвання членського Договору, оплачені послуги анулюються, тобто. послуга вважається наданою.
5.3.6. Після закінчення терміну дії Членського Договору, за умови продовження Договору, оплачені послуги переносяться на новий Договір, зберігаючи при цьому терміни дії послуг, згідно з Договором про надання послуг.
5.3.7. Клуб зобов’язується забезпечити заміну персонального тренера, з яким було досягнуто початкової домовленості у разі хвороби, відпустки, звільнення, а також з інших поважних причин.

6. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ТРЕНАЖЕРНОЇ ЗАЛИ

6.1.1. Перед першим відвідуванням зали Вам необхідно пройти стартове тренування/інструктаж, оскільки Ви несете персональну відповідальність за своє здоров’я.
6.1.2. Відвідувати тренажерний зал слід у спеціальному спортивному одязі та взутті (кросівки), призначеному для тренування у спортивному залі.
6.1.3. Щоб уникнути травм, дотримуйтесь основних принципів побудови тренування, інформацію про які Ви отримали при проходженні стартового тренування*/інструктажу. За потреби звертайтеся за допомогою до чергового тренера Клубу.
6.1.4. Користуйтеся навушниками під час заняття на кардіообладнанні.
6.1.5. За наявності гострих інфекційних та/або шкірних захворювань, а також при загостренні хронічних захворювань внутрішніх органів, утримайтеся від відвідування тренажерного залу – це створює небезпеку для Вашого здоров’я та для здоров’я людей, що Вас оточують.
6.1.6. Використану тару від води необхідно викидати в урну, забороняється залишати тару в залі, біля тренажерів та спортивних снарядів, на стійці рецепції, музичній апаратурі, на тренажерах.
6.1.7. Перед початком занять у тренажерному залі переконайтесь у наявності вільного спортивного інвентарю та обладнання.
6.1.8. Щоб уникнути травм, проведіть перед початком занять ретельну розминку.
6.1.9.При заняттях на тренажерах та з вільною вагою Члени Клубу повинні встановлювати вагу та робити кількість підходів, що відповідають їх функціональним можливостям. Під час виконання таких вправ не рекомендується розмовляти та сміятися.
6.1.10. Якщо Ви не впевнені у своїх силах, не знаєте, як виконати вправу, зверніться до інструктора.
6.1.11. У разі труднощі виконання вправи з вільними вагами або під час відсутності інструктора зверніться за допомогою до інших членів Клубу.
6.1.12. Тривалість занять клієнтів у тренажерному залі не обмежена за часом.
6.1.13. Члени Клубу можуть займатися у тренажерному залі з тренером персонально. Персональні тренування дозволяють досягти максимального результату та задоволення від занять.
6.1.14. Послуги з персонального тренінгу надаються лише після попередньої оплати.
6.1.15. Будь-який із тренажерів може бути обмежений для користування (ремонт, профілактичні роботи). У разі поломки тренажера Член Клубу повинен повідомити про це чергового тренера. Заборонено самостійно усувати поломки.
6.1.16. Члени Клубу несуть матеріальну відповідальність за псування та втрату спортивного інвентарю. У разі поломки спортивного інвентарю Члени Клубу зобов’язані повідомити про це чергового тренера.
6.1.17. Завершувати заняття у тренажерному залі необхідно за 30 хвилин до закінчення роботи Клубу.
6.2. Заборонено:
6.2.1. Тренуватися в тренажерному залі та кардіо тренажерах у сланцях та з голим торсом.
6.2.2. При заняттях на кардіо-тренажерах поливати себе водою.
6.2.3. Піднімати штангу без використання замків.
6.3. Відвідування тренажерної зали дітьми, підлітками
6.3.1. Щоб уникнути нещасних випадків присутність дітей віком до 11 років у тренажерному залі ЗАБОРОНЕНО.
6.3.2. Діти віком від 11 до 16 років допускаються до занять у тренажерному залі в рамках спеціалізованих секцій або у супроводі персонального тренера або батька, який є членом клубу на підставі письмової заяви від батьків та довідки про стан здоров’я з поліклініки за місцем проживання дитини. Тренер має право зупинити тренування, яке проводить батько з порушенням норм безпеки і завдає шкоди дитині.
6.3.3. Діти від 16 до 18 років можуть займатися в залі самостійно за наявності письмової заяви від батьків, погодженої з менеджером тренажерної зали та на підставі довідки про стан здоров’я з поліклініки за місцем проживання дитини.

7. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ БАСЕЙНУ

7.1.1. Відвідування басейну дозволяється лише за наявності медичної довідки.
7.1.2. Дотримуйтесь правил особистої гігієни. Перед входом до басейну обов’язково приймайте душ.
7.1.3. Відвідування басейну дозволяється лише за наявності купального костюма та спеціального змінного взуття. Довге волосся необхідно зібрати і зафіксувати шпилькою, або скористатися плавальною шапочкою.
7.1.4. Використання спеціального обладнання допускається лише з дозволу тренера.
7.1.5. Під час проведення групових занять та/або ПТ зона для вільного плавання обмежується.
7.1.6. Персональні заняття з плавання і водної аеробіці мають пріоритет перед вільним відвідуванням басейну.
7.1.7. Послуги з персонального тренінгу надаються лише після попередньої оплати.
7.1.8. За наявності гострих інфекційних та/або шкірних захворювань, а також при загостренні хронічних захворювань внутрішніх органів, утримайтеся від відвідування басейну – це створює небезпеку для Вашого здоров’я та для здоров’я людей, що Вас оточують.
7.1.9. Відчувши озноб, нездужання під час перебування у воді слід негайно вийти з води і повідомити про це інструктора або адміністратора клубу.
7.1.10. Дотримуйтесь правил санітарії та гігієни в зоні басейну.
7.2. Заборонено:
7.2.1. Знаходження дітей віком від 3 до 6 років у чаші басейну без персонального тренера.
7.2.2. Захоплювати один одного у воді, піднирювати один під одного, лякати, хлюпати водою в обличчя, подавати помилкові сигнали про лихо.
7.2.3. Категорично забороняється “висіти” на проти течії.
7.3. З метою Вашої безпеки Клуб, за внутрішнім затвердженим графіком, проводить на території басейну ремонтні роботи, санітарні обробки, у тому числі позапланові. Заняття у басейні можуть бути обмежені у зв’язку з необхідністю проведення цих робіт.
7.4. За 30 хвилин до закінчення роботи клубу потрібно залишити зону басейну.

8. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ЗАЛІВ ГРУПОВИХ ПРОГРАМ

8.1.1. Групові заняття проводяться за затвердженим розкладом клубу. Клуб залишає за собою право не заявляти ім’я тренера у розкладі, а також вносити зміни до розкладу групових занять (скорочувати або додавати класи).
8.1.2. Зміни до розкладу вносяться з урахуванням сезону, рейтингу класів (на щомісячній основі), а також з урахуванням нових тенденцій, напрямів та розробок у галузі фітнесу (запровадження нових класів та програм). Програми та інтенсивність класів змінюються залежно від сезону.
8.1.3. У літній період, період новорічних та травневих свят кількість класів у розкладі групових програм скорочується.
8.1.4. Клуб залишає за собою право скорочувати не рейтингові класи до кінцевої дати розкладу.
8.1.5. Стандарт тренувань розробляється та затверджується компанією, згідно з правилами та нормативами тренувального процесу. Забороняється вносити пропозиції щодо зміни стандарту тренування.
8.1.6. Рекомендуємо відвідувати заняття, що відповідають Вашому рівню підготовленості та рекомендаціям тренера клубу.
8.1.7. Не рекомендується відвідувати більше 2-х інтенсивних класів поспіль.
8.1.8. Щоб уникнути травм та заподіяння шкоди здоров’ю, необхідно приходити на групові заняття без запізнень. Запізнення на урок більш ніж на 15 хвилин не дає Вам можливості безпечно включитися в тренування.
8.1.9. Тренер має право не допустити Члена Клубу на заняття у разі його запізнення більш ніж на 15 хвилин, за відсутності вільних місць у залі, а також якщо Член Клубу перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
8.1.10. Відвідуйте групові заняття у спеціальному спортивному одязі та взутті. Обов’язково наявність змінного спортивного взуття.
8.1.11. Під час групового заняття забороняється використовувати власну хореографію, і навіть інвентар без відповідної команди тренера.
8.1.12. Не дозволяється користуватись мобільним телефоном під час групових занять.
8.1.13. Перед відвідуванням групових занять не рекомендується використання різких парфумерних запахів.
8.1.14. Для води можна використовувати лише пластикові закриті ємності.
8.1.15. Заняття в Студіях (спеціалізовані програми) проходять після попередньої оплати та за попереднім записом.
8.1.16. Діти до 14 років можуть відвідувати заняття лише в рамках дитячих та/або підліткових секцій або персонального заняття з тренером.
8.1.17. Місця у залах групових програм не резервуються.
8.1.18. Дотримуйтесь етичних норм поведінки при відвідуванні групових занять: розташовуйтеся по залі в шаховому порядку, не намагайтеся зайняти місце ближче до інструктора, перекриваючи при цьому поле зору інших.
8.1.19. Самостійні заняття Дозволено лише у залах групових програм № 2 та № 3 , у вільний від групових занять час, персонального тренінгу та санітарної обробки. При цьому клієнту не дозволяється самостійно користуватись музичною апаратурою. Ключ від зали знаходиться у адміністратора на рецепції клубу.
8.1.20. Питання членів Клубу щодо розкладу приймаються Координаторами групових програм письмово за встановленими загальними правилами.
8.1.21. За наявності гострих інфекційних та/або шкірних захворювань, а також при загостренні хронічних захворювань внутрішніх органів, утримуйтесь від відвідування групових програм до повного одужання – це створює небезпеку для Вашого здоров’я. і для здоров’я оточуючих Вас людей.
8.2. Заборонено:
8.2.1. КОРИСТУВАТИСЯ МОБІЛЬНИМИ ТЕЛЕФОНАМИ.
8.2.2. Виносити обладнання за межі залів, в яких знаходиться обладнання.
8.2.3. Розставляючи або повертаючи обладнання на місце, кидати його з шумом на підлогу.
8.2.4. Перевертати штанги будь-якої ваги у вертикальне положення.
8.2.5. Ходити зі склянками з водою по залі.
8.2.6. Залишати склянки, ключі від шафки поруч із собою під час занять.
8.2.7. Приносити із собою на групові заняття сумки, цінні речі, за їх збереження Клуб відповідальності не несе.

9. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ САУНИ І РОЗДЯГАЛЕНЬ

9.1.1. Дотримуйтесь правил гігієни – приймайте душ після відвідування сауни і перед відвідуванням басейну. У сауну з собою необхідно взяти рушник, який слід постелити на лаву, перш ніж сідати.
9.1.2. Під час відвідування сауни дотримуйтесь правил етики стосовно інших членів клубу: не турбуйте та не нав’язуйте розмови.
9.1.3. Діти до 14 років можуть відвідувати сауну лише у супроводі дорослого члена клубу, що має статус.
9.1.4. Дотримуйтесь етичних норм поведінки в роздягальні: не займайте сидіння лавки-особистими речами, сумками. Слідкуйте за чистотою Вашого спортивного одягу, стеліть рушники на лавки.
9.1.5. НЕ розмовляйте голосно, поступайтеся один одному дорогою при пересуванні по роздягальні. При відкритті шафок будьте уважні до інших відвідувачів. Вимкніть звукові сигнали мобільних телефонів.
9.2. Заборонено:
9.2.1. Бризкати воду у відсіки інфрачервоної сауни.
9.2.2. Користуватися медом, скрабами, сіллю, гущею кави під час перебування в сауні.
9.2.3. Сушити та залишати особисті речі у шафці/сауні.
9.2.4. Класти рушники на підлогу. Використовувати рушники не за призначенням (витирати взуття тощо).
9.2.5. Виносити рушники, ключі від шаф за межі територій клубу.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. У разі виникнення позаштатних та/або аварійних ситуацій Члени Клубу зобов’язані беззаперечно виконувати вказівки тренерів та адміністративного персоналу.
10.2. У всіх тренуваннях та спортивних заходах Клубу Члени Клубу беруть участь добровільно. Клуб не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров’ю внаслідок виконання фізичних вправ Членами Клубу за недотримання рекомендацій тренерів.
10.3. Клуб має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цих Правил. Нові Правила набувають чинності для членів Клубу з моменту розміщення останніх на рецепції Клубу.
10.4. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між сторонами в рамках цих Правил, вирішуються шляхом переговорів між Клубом та Членами Клубу. Розбіжності, щодо яких сторони не досягнуто домовленості, підлягають розгляду в судових органах за місцем знаходження Клубу.
10.5. Інші взаємовідносини між сторонами, які не враховані в цих Правилах, регламентує чинне законодавство України.
10.6. Клуб має право запитувати в офіційному порядку інформацію про клієнтів у правоохоронних та імміграційних органах з метою недопуску на його територію осіб, чия присутність, поведінка та інші дії можуть викликати негативну реакцію інших Клієнтів або наразити їх на небезпеку.
Дякуємо за дотримання правил. Бажаємо спортивних успіхів та приємного відпочинку у фітнес та СПА клубі FREESTYLE.